სკრიპტის შესაძლებლობები:

  • სკრიპტს შეუძლია ფრეიმებში ნებისმიერი ფორმის, სურათების შემოჭრა. სურათები ფრეიმებში შეიძლება განთავსებული იყვნენ ნებისმიერი დახრის კუთხით, შეიძლება იყვნენ დაჯგუფებულები.
  • სკრიპტს შეუძლია შეცვალოს სურათის რეზოლუცია და მათი ფერების მოდელი.
  • სკრიპტს შეუძლია შეინახოს მთავარი ობიექტის კონტური (რაც არ უნდა რთული იყოს).
  • სკრიპტს შეუძლია განახორციელოს ლეველების ავტო კორექცია და კონტრასტი, აგრეთვე Unsharp Mask და Gaussian Blur ფილტრის გამოყენება.
  • შეუძლია სურათები შეინახოთ სხვადასხვა ფორმატში.
  • სკრიპტი არ მუშაობს პირდაპირ დედნებთან. ამიტომ არ არის იმის საშიშროება რომ რაიმე დაიკარგება.